Info

Het bestuur van Vereniging Tuinrecreatie Veendam bestaat uit:

Voorzitter: Bennie van Buizen
Tel: 0625226650 (bij voorkeur via e-mail).
e-mail: secretarisdetoene2020@gmail.com

Secretaris: Sanne Christjans
Tel: 0630972099 (bij voorkeur via de email).
e-mail: secretarisdetoene2020@gmail.com

Penningmeester: Nicol Perdok
e-mail: secretarisdetoene2020@gmail.com

Bestuurslid: Egbert Hadderingh
Tel: 0623795242 (bij voorkeur via de email).

Bestuurslid: Adri Andries

Bestuurslid: Karin Janssen

Bijen komen in geheel Nederland voor, meestal zijn dit de zogenaamde honingbijen. Deze honingbijen zijn zeer nuttig voor het bestuiven van planten en cultuurgewassen. Het voedsel van de bij bestaat immers uit stuifmeel en nectar van bloemen.

Vliegend van bloem tot bloem zorgen zij voor de bestuiving. Met name het verzamelen van honing is een activiteit waar de mens erg van profiteert.

De koningin zorgt voor het voortbrengen van nageslacht. Als zich voldoende jonge koninginnen in het nest hebben ontwikkeld, verlaat de oude koningin met een gedeelte van het bijenvolk het nest op zoek naar een nieuw onderkomen. Het gehele bijenvolk, met uitzondering van de mannetjes, verblijft gedurende de koude wintermaanden in hun korf/nest. De mannetjes worden in de herfst gedood of de korf uitgejaagd. Dat is de periode waarin geen bevruchtingen meer plaatsvinden waardoor de mannetjes overbodig zijn geworden.

Het bijenvolk leeft in kolonies en kan zich op de meest onwaarschijnlijke plekken vestigen. Wanneer u een zwerm aantreft, is het beste dat u kunt doen een imker waarschuwen die dan mogelijk het nest in zijn geheel kan weghalen en verplaatsen. Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen. Zij zullen zich wel verdedigen wanneer zij worden aangevallen

Deskundige hulp
Heeft u last van bijen, vraag dan in eerste instantie aan imker, Bennie van Buizen om hulp. Mobiel: 06-25226650 – of e-mail: secretarisdetoene2020@gmail.com

We willen onze tuinvereniging weer op de kaart zetten en zorgen dat het tuincomplex een betere uitstraling en een mooi aanzien krijgt. Het dient tevens om de veiligheid op ons complex te waarborgen.

Wat betekent dit voor u?
Bij bouwen zonder toestemming kan een huurder gedwongen worden tot afbraak van het gebouwde en terugbrengen in de oude situatie. Het is altijd raadzaam om eerst het bestuur en de omgevingscommissie te raadplegen voordat u begint met bouwen.

Huurders
Voor de huurders geldt een gedoogbeleid. Pas wanneer zij de bebouwing op hun tuin gaan veranderen dienen zij de plannen voor te leggen aan de omgevingscommissie. Uitzonderingen: het huisje/schuurtje en of kas of andere opstallen dienen samen aan de voorgeschreven afmetingen totaal 21 m², op het aan totaal gehuurde grond van de huurder te voldoen. En aan redelijke schoonheidseisen te voldoen en zich, wat het uiterlijk aanzien betreft, aan te passen bij het landschap en/of de omgeving.

Dat kan via onderstaand formulier. De commissie richt zich niet op bestaande situaties die afwijken van de huidige voorschriften.

Nieuwe huurders:
Nieuwe huurders moeten voor het bouwen (of verbouwen) van huisje/schuurtje of kas op hun tuin eerst toestemming krijgen van de omgevingscommissie. Zij dienen hun verzoek schriftelijk in, met tenminste de volgende informatie: afmetingen, materialen en kleur. Het aanvraag formulier omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij het centraal e-mail adres.

Aanvraagformulier
Vul het aanvraagformulier (omgevingsvergunning), in en overhandig het aan één van de commissieleden. Het formulier digitaal sturen mag ook, naar het centrale e-mail adres.

De omgevingscommissie bestaat uit:

Engel Muurman, tuinummer 27 (Oost)

Het centrale e-mail adres: secretarisdetoene2020@gmail.com

Het is niet toegestaan om zonder toestemming te gaan bouwen of verbouwen op de tuin (een kas, huisje/schuurtje, koude bak enz.). te plaatsen.

Ook is het niet toegestaan om zonder toestemming bosschage, te verwijderen in en om de tuin.

Voor meer informatie over bouwen of verbouwen en bosschage verwijderen in en om de tuin zie procedure en bouwvoorschriften.

Hiertoe dient een schriftelijke aanvraag (voorzien van tekening of schets), te worden ingediend bij de omgevingscommissie van Vereniging Tuinrecreatie Veendam

Pas nadat schriftelijk toestemming is verleend, kan met de bouw – verbouw, bosschage verwijderen begonnen worden.

Jantje Vogel beheert ons clubgebouw “De Schoele”.

Mail: secretarisdetoene2020@gmail.com

Lid van verdienste: H. Klunder
Drenthelaan 70
9642GD Veendam

Erelid: M. Smit
Westlaan 6
9642 ND Veendam

Op dit moment zijn er geen tuinen vrij, we kunnen u altijd op de wachtlijst zetten!

Eventuele Vragen kunnen gesteld worden aan E.Haddering: secretarisdetoene2020@gmail.com

(Klik om te vergroten)

Algemene Ledenvergadering 2024
De Algemene Ledenvergadering 2024 van Vereniging Tuinrecreatie Veendam staat gepland voor 9 maart 2024 gepland. Alle leden krijgen tenminste 14 dagen voor aanvang van deze vergadering een uitnodiging (nieuwsbrief). Het bestuur hoopt alle leden begroeten in het clubgebouw “De Schoele”.

Klusdagen 2024 De klusdagen, die het bestuur in 2022 zal organiseren, staan gepland voor:

 • 13 januari 2024 Nieuwjaarsborrel vanaf 11:00 uur in de Schoele
 • 16 maart 2024 NL doet
 • Juni 2024 Plantenruildag (exacte datum volgt nog)
 • September 2024 Oogstfeest en vogelhuis project (exacte datum volgt nog)
 • November 2024 Natuurwerkdag (exacte datum volgt nog)

Tuincontroles Ook in 2024 zullen drie tuincontroles gehouden worden en wel op:

 • Mei
 • Augustus
 • November

Mijn idee is ..
Wil jij ook dat de vereniging nog leuker wordt of heb je mooie ideeën waar je al een hele tijd mee rondloopt, zijn er onvervulde wensen of bevalt je iets niet, laat ons dat dan weten door bijgaand formulier in te vullen en te versturen.

We berichten je wat we met jouw inzending gaan doen.

Mijn idee is …. formulier, download dit formulier, vul het in en stuur het naar ons secretariaat: secretarisdetoene2020@gmail.com

Er wordt drie keer per jaar aangekondigd, gecontroleerd door een aantal bestuursleden.

Huurders van tuinen, waarvan het bestuur concludeert dat er duidelijk sprake is van verwaarlozing, ontvangen een brief waarin geeist wordt dat de tuin binnen vier weken op orde moet zijn.

Mocht tegen de verwachting in geen gehoor worden gegeven aan deze opdracht, dan zal/zullen de betreffende huurder(s) uitgenodigd worden voor een gesprek met het bestuur.

Mocht ook dit niet tot een goed resultaat leiden, dan wordt het huurcontract beendigd.

Eventuele kosten voor opruiming van zo’n tuin komen voor rekening van de huurder.

Tuinders die een geldige reden hebben als oorzaak van de verwaarlozing worden van de boven genoemde maatregel uitgezonderd, mits het bestuur daarvan tijdig, dus voor de controle, schriftelijk op de hoogte wordt gebracht.

Tijdens de tuincontrole wordt ook gelet op opslag van materiaal op de tuin, rommel in de kas, staat van onderhoud van tuinhuis en/of schuur/kas en/of koude en overige bakken.

Tuincontroles vinden plaats: mei, augustus en november

Op tab Plattegrond Vrije Tuinen van hierboven kunt u lezen of Vereniging Tuinrecreatie Veendam nog tuinen beschikbaar heeft.

Indien u een tuin bij ons wenst te huren, dan kunt u dat middels het aanvraagformulier bij Egbert Hadderingh aanvragen (mob: 06-23795242)

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier ontvangt u van ons secretariaat een huurcontract en een rekening.

Mochten er geen tuinen beschikbaar zijn, dan kunt u zich op de wachtlijst laten zetten. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier, deze kunt u per mail opvragen bij Egbert Hadderingh aanvragen (mob: 06-23795242).

Vereniging Tuinrecreatie Veendam
Toene 3 (Borgerswold)
9642 LX Veendam

internet: www.detoene.nl
e-mail contact pers: secretarisdetoene2020@gmail.com
e-mail webmaker: info@mogpc.nl
e-mail informatie: info@mogpc.nl
Auteur: Hessel Nieboer, Bennie van Buizen

De Vereniging is ingeschreven onder nummer 40037140 in het verenigingsregister van KvK te Groningen
Vereniging Tuinecreatie Veendam

Opgericht 24 mei 1971

Wat kost een tuin?
Lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 40,00 per jaar.
Gezinsabonnement bedraagt € 45,00 per jaar.
Huurprijs per are (100 vierkante meter) is € 12,00 per jaar

Er zijn verschillende tuinen van 1 are, 2 are,3 are en 4 are.

Moet ik borg betalen?
Aan het begin van de huur wordt € 52,50 incl. gedoog vergunning (laden en lossen met auto toegestaan op eigen risico), borg in rekening gebracht. Bij opzegging van uw lidmaatschap én wanneer de tuin vrij van opstal en schoon is opgeleverd, wordt deze borg aan u terug betaald.

Wachtlijst
Er wordt op dit moment een wachtlijst gehanteerd, er zijn geen tuinen te huur

Reglement
Zijn er huisregels?

De Vereniging heeft een belangrijke regel is bv. U moet uw eigen tuin en tuinhuis goed onderhouden!

Bouwen
Mag ik een tuinhuisje/schuurtje of kweekkasje bouwen?

Nee! aanvragen bij omgevingscommissie van de vereniging!

Tuinonderhoud
Mag ik bomen en struiken planten/verwijderen, of de tuin anders gaan indelen?

In overleg met het bestuur van de vereniging!

Tuinafval
Tuinafval en ander afval behoort door iedereen zelf afgevoerd te worden, Dump dus geen (tuin) afval in de bosjes, op de parkeerplaats of elders, (zo houden we ons tuincomplex schoon en mooi)!

Elk jaar worden drie tuincontroles gehouden, waarna vrijwel altijd aan enkele leden verzocht moet worden enige orde op hun tuin te scheppen.

Deze tuincontroles krijgen vaak een onevenredige hoeveelheid aandacht, omdat de grote meerderheid van onze leden zijn/haar tuin prima onderhoudt.

Daarom heeft het bestuur besloten om vanaf 2013 elk jaar één van onze tuinders te eren als “Tuinder van het Jaar”.

De spelregels zijn als volgt:

 • Bestuursleden kunnen geen “Tuinder van het Jaar” worden
 • Als een lid tot “Tuinder van het Jaar” is gekozen, kan hij/zij dat in de daarop volgende drie jaar niet meer worden.

Deze zal elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering uitgereikt worden, samen met een toepasselijk cadeau.

 • H. Venema tuinder van het jaar 2013. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2014, is H. Venema gekozen tot tuinder van het jaar 2013.
 • Tuinder van het jaar 2014 werd niet door de winnaar geaccepteerd!
 • I. van der Bos tuinder van het jaar 2015. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 januari 2016, is I van der Bos gekozen tot tuinder van het jaar 2015.
 • R. van Dam tuinder van het jaar 2016. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 04 februari 2017, is R van Dam gekozen tot tuinder van het jaar 2016.
 • J. Bultena tuinder van het jaar 2017
 • E. Hadderingh tuinder van het jaar 2018
 • Marleen Deur (tuin 47) tuinder van het jaar 2019
 • Gea Suithoff (tuin 12, oost) tuinder van het jaar 2020
 • Edwin Rooze (tuin 81-83 Zuid) tuinder van het jaar 2021
 • Corrie de Keijser (tuin 33-34) tuinder van het jaar 2022
 • Anita Wiegman (tuin 100) tuinder van het jaar 2023

Wilt u Vereniging Tuinrecreatie Veendam een financieel steuntje in de rug geven?

Dat kan door donateur te worden voor minimaal €25,00 per kalenderjaar.

Het donateurschap loopt per kalenderjaar en wordt zonder schriftelijke wederopzegging automatisch met een jaar verlengd.

Stuur via machtigingsformulier ons een bericht met uw gegevens, waarin u aangeeft donateur te willen worden en maak uw donatie over op bankrekening NL84 RABO 0365 0369 94 t.n.v. Vereniging Tuinrecreatie Veendam, onder vermelding van donateur.