Leden

E-mailadressen

Nu de website langzamerhand de informatiebron van de Vereniging is geworden, ontvang je in de toekomst als lid ook regelmatig via de mail belangrijke berichten. Heeft u en nieuwe e-mailadres of telefoonnummer? Of is uw e-mailadres nog niet bekent bij de Vereniging? U kunt dat doorgeven via: secretarisdetoene2020@gmail.com

Eerste hulp bij ongelukken.

Ehbo-ers in onze tuinvereniging:
Harry Klunder tuin 42
Meindert Sjoerdsma tuin 54

Nina Zantema tuin 78

Zijn er leden die ook over een  Ehbo-diploma beschikken en bereid zijn om hun kennis en kunde in te zetten stuur dan een e-mail naar: secretarisdetoene2020@gmail.com

Klusdagen

In juni 2012 zijn voor het eerst in het bestaan van de vereniging, “vrijwillige klusdagen”, gehouden.

Het doel van deze klusdagen is een goed onderhouden complex te hebben en houden, waarbij het werk niet steeds bij de dezelfde persoon/personen komt te liggen.

De activiteiten die die het bestuur in 2024 zal organiseren, staan gepland voor:

 • 16 maart Klus dag – NL-Doet
 •  juni Plantjes ruildag
 • 15 juni Klus dag
 • november Natuurwerkdag
 • november Vogelhuis project
 • In december volgen de zadenboekjes (datum volgt)

U wordt om 09:00 uur verwacht; de koffie/thee staat dan klaar.

Lopende werkzaamheden op complex.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 • verven van het clubgebouw/boetiek achterzijde
 • binnenplein (opruimen en verwijderen van onkruid)
 • onderhoud van het plein rondom het clubgebouw (verwijderen van onkruid)
 • onderhouden van paden op het tuincomplex (verwijderen van zwerfvuil gemeente bossage)
 • verwijderen van zwerfvuil op het tuincomplex
 • etc.

Het bestuur van Vereniging Tuinrecreatie Veendam zal elk jaar één of twee klusdagen organiseren; de aankondiging hiervan is in de nieuwsbrief deze kan per mail worden opgevraagd.

Voor wie en waarom?

De calamiteitenwijzer is bestemd voor de leden van Vereniging Tuinrecreatie Veendam. De wijzer dient als, een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel bij de voorbereiding op calamiteiten.

Volledige informatie moet voor de medewerkers beschikbaar zijn in instructies per onderdeel.

Mocht U verdachte handelingen op het tuincomplex constateren, bel dan naar de Politie 0900-8844.

Geef dit ook door aan het Bestuur zodat we dit kunnen verwerken en melding kunnen doen.

Wat te doen bij:

 • Schade door inbraak
 • Diefstal vermoeden van diefstal
 • Medische noodsituaties
 • Brand
 • Schadelijke stoffen

Snoeien in de tuin!

Om te voorkomen dat vogelnesten worden verstoord, is het goed om in de periode van 15 april t/m 15 juli 2024 geen bomen en struiken te snoeien. Hier en daar een takje verwijderen, als er geen vogels zitten, kan geen kwaad, maar laat de beplanting verder met rust, te meer omdat vogels vaak héél geraffineerd hun nesten weten te verstoppen. Ook na 15 juli is het trouwens goed om op letten of er niet toevallig nog een heggenmus of winterkoning een tweede nest heeft gemaakt. Ons advies is dus: wacht met snoeien tot laat in het najaar.

Waar moeten de aardappelen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Noord N01 t/m N07 voor midden achter voor midden achter voor midden
N14 t/m N23 midden achter voor midden achter voor midden achter
N56 t/m N58 midden achter voor midden achter voor midden achter
N60 t/m N67 voor midden achter voor midden achter voor midden
Oost 01 t/m 24 voor midden achter voor midden achter voor midden
25 t/m 32 achter voor midden achter voor midden achter voor
33 t/m 41 midden achter voor midden achter voor midden achter
West 42 t/m 50 midden achter voor midden achter voor midden achter
51 t/m 63 achter voor midden achter voor midden achter voor
64 t/m 66 midden achter voor midden achter voor midden achter
67 t/m 78 achter voor midden achter voor midden achter voor
Zuid 79 t/m 84 achter voor midden achter voor midden achter voor
85 t/m 108 midden achter voor midden achter voor midden achter

Moestuin tips

Deze (privé) website is bedoeld voor liefhebbers van de moestuin – het idee is om heldere, eenvoudig en ondubbelzinnige informatie te verschaffen voor de teelt van groenten in de kleine moestuin. Een hele klus dus, maar het werk vordert gestaag – er zijn nu een honderdtal pagina’s. Omdat ik de wijsheid niet in pacht heb, is er bij elk onderwerp de mogelijkheid om een tip toe te voegen. Heeft u een goed idee waar een andere liefhebber iets aan kan hebben, voeg dan een tip toe bij de desbetreffende pagina. Tips kunnen gesorteerd worden op datum of waardering, en er kan ook gezocht worden op trefwoord in de tips voor een bepaalde soort, ras of artikel. Moestuintips dus.

Veel plezier

Contact met moestuintips? stuur een mailtje naar info@moestuintips.nl

Tuintips voor starters

Tips vooraf:

 • Zorg dat de grond goed los is en blijft.
 • Schoffel de tuin of wiedt deze regelmatig vóór het onkruid zaad zet. Dit voorkomt de vorming van een zaadbank die steeds weer voor nieuw onkruid zorgt (zie ook maart).
 • Plant niet ieder jaar hetzelfde gewas op de zelfde plaats (vruchtwisseling).
 • Leg een composthoop aan bestaande uit (ongekookte) groenteresten en tuinafval met uitzondering van zaaddragend onkruid. Het is jammer dit afval in de container te storten. Na gedeeltelijke vertering kan de verkregen compost worden ondergespit. Dit verbetert de structuur van de grond (zie ook oktober).
 • Heeft u vragen, aarzel dan niet tuinders met ervaring aan te spreken. Dit kan teleurstellingen voorkomen.

Het volgende schema van maandelijkse werkzaamheden is vooral in het vroege voorjaar afhankelijk van de weersomstandigheden (vorst of zacht weer).

Januari

 • Bestel zaden.

Februari
In de kas kunnen plantjes van spitskool, bloemkool, sla en andijvie gezet worden. Ze zijn bv. te koop bij tuincentra.

 • Voor vroegere oogst kunnen aardbeien in een tunnel worden geplaatst.
 • Groenten die kunnen worden voor gezaaid in een koude bak zijn spinazie, raapsteeltjes, radijs en snijsla.
 • Bemest uw tuin. De structuur wordt verbeterd met paarden/koemest.

Maart

 • Peulvruchten en mais kunnen nu worden voor gezaaid, buiten onder glas      en binnen in bakjes. Laat de bonen/erwten eerst minstens enige uren (tot opzwelling) weken in lauw water. Poot ze ongeveer 2 cm diep. Als ze ±8 cm hoog zijn kunnen de plantjes de volle grond in. Geef de mais na het uitplanten veel mest!
 • Houd onkruid in de gaten. Schoffel op droge, zonnige dagen voor maximaal resultaat. Vijl uw schoffel regelmatig zodat hij goed scherp blijft.

April
De populaties naakt- en huisjesslakken nemen door de warmte en voorjaarsregen toe. Vang ze weg of strooi korrels om uw gewas te beschermen.

 • Zaai pompoenen en courgettes.
 • Wortelen die laat in de maand worden gezaaid moeten tegen wortelvlieg beschermd worden. Het beste is de plantjes af te schermen met vliesdoek, laat dit gerust zitten want in augustus komt de volgende generatie van de wortelvlieg er aan.
 • Aardappelen kunnen nu de grond in.
 • Blijf sla, radijs en bietjes zaaien in kleine hoeveelheden. Zo wordt voorkomen dat alles tegelijk klaar is.
 • Prei, broccoli, bloemkool, boerenkool, winterkool en spruitjes kunnen eveneens buiten worden gezaaid.

Mei

 • Knijp de toppen uit de tuinbonen zodra ze volop bloeien. Dit om (zwarte) bonenluizen te weren.
 • Houdt jonge groenteplantjes vochtig maar niet te nat.
 • Aardappelen kunnen aangeaard worden.
 • Leg, indien gewenst, stro rond de aardbeien.
 • Dief tomaten door de zijscheuten uit de bladoksels te verwijderen.
 • De preiplantjes kunnen worden uitgeplant.
 • In de tweede helft van de maand kunnen pompoenen en courgettes buiten worden geplant.
 • Eveneens kunnen vanaf de tweede helft van de maand (na de ijsheiligen) pronkbonen en sperziebonen ter plekke worden gelegd (gepoot).

Juni
Rupsen van het koolwitje komen nu uit. Inspecteer daarom de onderzijde van de bladeren regelmatig op vraat en de aanwezigheid van rupsen! Gebruik eventueel een fijnmazig net.

 • Pronkbonen, stok- en stambonen kunnen nog buiten worden gelegd (gepoot).
 • Veldkomkommers en tomaten kunnen ook buiten gezet worden. Rijping (kleuring) van tomaten en aubergines op de koude grond kan zeer teleurstellend zijn bij koel en vochtig weer.
 • Tot augustus kan Chinese kool worden gezaaid.
 • Verwijder door schimmel aangetaste aardbeien, maar gooi ze niet op de composthoop. Aardbeien produceren talrijke uitlopers. Ze kunnen worden verwijderd of gebruikt als nieuwe planten.
 • Blijf tomaten dieven.

Juli

 • Oogst uien wanneer de bladen geel zijn en laat ze drogen.
 • Nu kan ook de laatste winterkool worden geplant.
 • Bescherm zomerbloemkool. Bedek de groeiende kooltjes met geknikte buitenste bladeren om bruin worden tegen te gaan

Pluk en droog kruiden zoals rozemarijn en tijm. Ze kunnen in bosjes worden opgehangen in een schuur of garage om te drogen. Leg ze niet in de zon te drogen, de kleur en veel aroma gaan verloren. Dit geldt ook voor droogbloemen.

Geoogste aardappelen (oogsten als het blad afgestorven is, bij voorkeur na droog weer dan zijn ze mooi schoon en ook al droog) moeten eerst drogen voordat ze opgeslagen worden. Ook hier geldt: leg ze niet in de zon, dan worden ze groen en giftig.

Augustus

 • Zet -indien gewenst- nieuwe aardbeiplanten.
 • Oogst de mais als de kolven een bruine kwast krijgen.

Biologische bemesting

Zaai nu –indien gewenst- groenbemesters op braakliggende grond. Koolzaad en mosterd zijn snelgroeiende gewassen, die in het najaar (oktober) voor ze gaan bloeien moeten worden ondergespit.

Hierna kunt u andere groenbemesters zaaien die overwinteren, zoals wintertarwe, veldbonen of voederwikke. Breedwerpig zaaien en in harken.

September

 • Begin met het planten van in het voorjaar bloeiende bollen.
 • Plant knoflook in september. De plant heeft een koude periode nodig.

·   In de kas kan begonnen worden met het opruimen en winterklaar maken.

Oktober
Het is nu de tijd op te spitten. Hoe meer tijd de grond krijgt om door vorst en winterse omstandigheden ‘bewerkt’ te worden, des te beter. Organisch materiaal zoveel mogelijk -met uitzondering van zaaddragend onkruid- onderspitten. Dit verbetert de structuur van de grond.

November
Maak haast met het spitten van de tuin als dat nog niet is gebeurd (vóór de vorst).

 • Als u nestkastjes heeft hangen moet u ze nu schoon maken (tegen schimmel en ander ongedierte).
 • Snoei het klein fruit. Bramen en zomerframbozen: verwijder de takken die vrucht gedragen hebben. Bessen: houd het hart van de struik open en geef ze kalk.
 • Boerenkool, spruiten en prei kunnen in de winter (ook) worden geoogst.

U kunt nu kalk strooien. Kalk bindt zich aan de grond, waardoor deze meer uit elkaar valt. Dit bevordert de opname van zuurstof doordat de waterdoorlaatbaarheid van de grond verbetert. Kalk gaat verzuring van de grond tegen (tegen mosvorming).

December
Kom regelmatig op uw tuin om polshoogte te nemen. Stormschade en wateroverlast kunnen ook voor uw medetuinders gevolgen hebben.

Wat is composteren

Composteren is op natuurlijke wijze afbreken van tuin- en keukenafval tot een humusachtige stof, die je tuingrond verrijkt. Door compost houdt de grond beter vocht vast, is het bodemleven actief en werken meststoffen beter en langer.

Tijdens het composteren zetten biljoenen bacteriën en schimmels het afval om in voeding. Energie wordt daarbij omgezet in warmte. De temperatuur in de hoop loopt op tot 60 °C, waardoor ziektekiemen en onkruidzaden dood gaan.

Compost is goed voor je tuin en maak je zelf met een compostvat of -bak. Gooi verteerbaar tuin- en keukenafval op de hoop. Na twee tot negen maanden heb je compost.

Phytophthora ofwel aardappelziekte
Phytophthora is de bekendste en beruchtste aardappelziekte. Een probleem voor telers van aardappels en tomaten. Deze schimmelziekte kan een gehele aardappel- en tomatenoogst vernietigen en zich bovendien zeer snel verspreiden naar omliggende percelen.
De phythophthora is een schimmelziekte die vooral bij vochtig weer snel om zich heen grijpt. De sporen van de phytophthora verspreiden zich snel via de wind.

Achtergrond
Aardappelziekte of phytophthora is een plantenziekte op aardappelen en tomaten die veroorzaakt wordt door de oömyceet Phytophthora infestans. Oömyceten lijken erg op schimmels maar zijn het niet, daarom worden ze wel pseudo-schimmels genoemd!

Omdat deze oömyceet zich in natte zomers snel kan verspreiden, veroorzaakt deze ziekte vooral veel schade in de landen met een vochtig zeeklimaat. Rond 1850 was deze ziekte in Ierland oorzaak voor een regelrechte ramp. Vrijwel alle aardappeloogsten mislukten, er was hongersnood en vele Ieren emigreerden naar Noord-Amerika.

Naast de snelle verspreiding door de lucht kunnen de sporen via de grond de knollen aantasten. Bovendien kunnen deze sporen tot 4 jaar in de grond overleven. Vermoed wordt dat agressievere varianten zijn ontstaan, die het aardappelgewas gemakkelijker en sneller aantasten, niet alleen van boven maar ook vanuit de grond.

Te herkennen aan
Een met phytophthora besmette aardappelplant begint te ‘verkreukelen’, veroorzaakt een bruinverkleuring en afsterving van de bladeren en stengels. Ook op tomaat kan deze ziekte voor vroegtijdige afsterving zorgen. Op de aangetaste aardappelknollen verschijnen bruinachtige vlekken en uiteindelijk verrotten ze.

Bestrijding
In geval van besmetting maar twee remedies zijn: ‘Spuiten met chemische middelen of al het loof eraf halen en vernietigen’. Chemische middelen gebruiken we niet op onze biologische tuin, dus wij verwijderen de zieke tomatenplanten en het zieke aardappelloof. De tomaten en het loof ter plaatse in plastic zakken stoppen en afvoeren van het tuincomplex. Gooi ziek loof nooit op de composthoop!

Gewoonlijk overwintert de ziekte in besmette knollen die achterblijven op het land. Daarom is het belangrijk dat er geen aardappelknollen in het land blijven liggen. Aardappels die per ongeluk blijven zitten en in het voorjaar weer opkomen, direct verwijderen en afvoeren.

Voorkomen

 • Pas een goede vruchtwisseling toe. Planten (zoals aardappels, tomaten, paprika) niet vaker dan eenmaal per vier jaar op hetzelfde stuk grond.
 • Kies voor vroege rassen met een hoge mate van resistentie.
 • Het is verplicht aangetaste bladeren en stengels af te voeren. Doe het zieke materiaal ter plekke in een plastic zak en verwijder deze van het tuincomplex. Thuis kan het in de GFT-bak gegooid worden.
 • Poot aardappels in ruggen en geef spaarzaam water. Voorkom dat er plassen ontstaan.
 • Poot de aardappels niet te dicht bij elkaar. Houd een afstand van 70 x 30 cm of 75 x 25 cm aan.
 • Probeer vroeg te poten en voor te kiemen zodat, als het gewas rond begin juli onverhoopt het aardappelloof verwijderd moet worden, er toch een redelijke opbrengst aanwezig is.
 • Rooi aardappels alleen bij droog weer. Verwijder zorgvuldig alle aardappels. Zijn er toch een paar in de tuin blijven zitten, verwijder ze direct bij het uitlopen in het volgend voorjaar.
 • De aardappels NIET opslaan op het tuincomplex. Regelmatig de opgeslagen aardappels controleren op aangetaste exemplaren.

Er zijn rassen die meer of minder resistent zijn. Er is verschil in resistentie van de knol en het loof. Sommige rassen zijn weinig resistent in het loof, maar hebben nog een redelijke resistentie van de knol.

De wettelijke verplichting tot bestrijding geldt ook voor houders van volkstuintjes. Weliswaar kweken zij alleen voor eigen gebruik, maar door de besmettelijkheid en vluchtigheid van de schimmelziekte kan een besmetvolkstuintje veel schade aanrichten.

Ook Vereniging Tuinrecreatie Veendam moet zich aan deze wettelijke verplichtingen houden!!

Bij iedere blokwissel voor aardappelen 1 meter tussenruimte!!

Bijen in de tuin, loom vliegend van bloem naar bloem.
Gonzend op zoek naar lekkere nectar.
Het geeft een echt zomers gevoel!
Het doet denken aan lange, warme tijdloze dagen.

En aan heerlijke honing.
Maar het gaat niet goed met de bij: wereldwijd is ze een bedreigde diersoort. Zowel honingbijen als wilde bijen verdwijnen. Een duidelijke reden lijkt daar niet voor te zijn. Vooral de honingbijen verdwijnen massaal, soms sterft wel 70% van een volk. Van de ruim 350 soorten wilde bijen, staat meer dan de helft op de ‘rode lijst’ van bedreigde soorten.

Help bijen te overleven!
Dat raakt ons mensen ook, want met hun vluchten van bloem naar bloem zijn bijen de belangrijkste bestuivers van bomen en planten waar wij van eten. Het tekort aan bijen brengt de bestuiving van productiegewassen in gevaar. Ook in de natuur zijn wilde bijen erg belangrijk. Ze zorgen voor bestuiving van meidoorn, sleedoorn en andere struiken en bomen met vruchten. Zonder vruchten ontstaan er geen zaden en zonder zaden komen er geen nieuwe planten. Wie een tuin heeft, kan helpen om het voor bijen gemakkelijker te maken om voldoende voedsel en schuilplekken te vinden.

Als tuinliefhebber kunt je een belangrijke bijdrage leveren.
We hebben allemaal een behoorlijke tuin, ruimte genoeg om bijen te helpen hun het gemakkelijker te maken om voldoende voedsel en schuilplekken te vinden.

In de tuin heb ik nog een plekje over
Gebruik een hoekje in de tuin om zandige grond neer te legen, waar bijen hun nest kunnen maken.
Strooi wat bijen-mix, speciaal bloemzaad dat er voor zorgt dat de variatie in bloemen in je tuin toeneemt voor de bijen.
Ook kun je dood hout laten liggen zodat bijen er in kunnen overwinteren.

Op een mooie zonnige plek van je tuin hang je een bijenhotel
Wilde bijen nestelen in gaatjes in hout. Je kan ze helpen door een bijenhotel op te hangen op een zonnige plek in je tuin.
Een zonnige schutting is vooral heel welkom in de ochtenduren.
Bijen warmen zich graag op voor ze uitvliegen.

Ik snoei mijn tuin pas in het vroege voorjaar
Wilde bijen overwinteren in uitgebloeide bloemstengels.
Door pas in het voorjaar te snoeien, beschermt je ook de plant zelf tegen de vorst.

Het nut van een bij
Wilt u meer weten over bijen dan kunt u terecht bij:
Dhr. J. de Groot, tuinnummer 02 (oost).
Dhr. B. van Buizen, Educatieve Jeugdtuinen Borgerswold (06-25226650)
Of naar de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), www.bijenhouders.nl